прескочи до менюто
начало затвори/отвори акцентите
Принцип на работа
 • Равни права на всички членове на организацията, без оглед на големината на дружеството и независимо дали е акционер или е сключен договор с него;
 • Изпълнение на задълженията на членовете при най-ниски разходи за тях;
 • Защита на интересите на своите членове в областта на управлението на ИУЕЕО пред общоевропейските и националните институции, неправителствени организации, медии и обществото като цяло;
 • Конструктивно сътрудничество с държавната и местната власт, потребителите на оборудване, другите организации по оползотворяване, фирмите, извършващи събиране на ИУЕЕО, и рециклиращата индустрия за намиране на практически осъществимо решение за изпълнение на националните задължения за управление на ИУЕЕО;
 • Въвеждане на най-добрите практики за управление на ИУЕЕО и непрекъснатото им подобряване.
Предимства на членството
 • Прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО;
 • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;
 • Минимизиране на разходите;
 • Възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.
Бъди еко
 • Носете свои собствени платнени торбички до хранителния магазин!
 • Купувайте рециклирани продукти!
 • Участвайте активно в рециклиращите програми във вашия град!
 • Измивайте пластмасовите бутилки преди да ги предадете за рециклиране!
 • Помогнете за почистването на плажове, реки, паркове и други места, където могат да се натрупат вредни отпадъци.
 • Дарете работещата си техника на училища или благотворителна организация.
 • Използвайте презареждащи се батерии!
 • Рециклирайте устройства, дрехи, касети или подаръци като ги дарите на благотворителни организации.
 • Рециклирайте!
Свържете се с нас
София 1849, кв. "Кремиковци"
ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
тел.: 02 994 70 30
факс: 02 994 70 12
email: info@ecoresor-electric.bg

Най-добрите условия

С нарастването на количествата на събираното маркирано излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) вноските в организацията ще бъдат определяни не само въз основа на количеството на предаденото оборудване, но и в зависимост от съдържащите се в него опасни вещества. В предлаганите от организацията договори на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се гарантира:

 • Прехвърлянето на всички задължения за изпълнение на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО;
 • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията;
 • Минимизиране на разходите;
 • Възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

Заплащане за всеки върнат
стар електроуред

Екипът на „Екоресор Електрик” съзнава, че голяма част от отпадъците представлява ценна суровина и може да бъде върната обратно в производствения процес или пък да й се намери друго приложение. Ето защо ние ви приканваме, ако имате стари и ненужни електроуреди, занесете ги в най-близкия до вас пункт за изкупуване и рециклиране на излезли от употреба електроуреди, разкрит от „Екоресор Електрик”, където ви гарантираме тяхното изкупуване, съхраняване и рециклиране, безвредно за околната среда.

Намалете значително
продуктовата си такса

Размерът на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се определя според количеството на предаденото електронно и електрическо оборудване в килограми и единичния размер на таксата в лв./кг
Присъединявайки се към организацията на дружеството за разделно събиране и рециклиране на излязло от употреба електронно оборудване „Екоресор Електрик”, вие си осигурявате изключителна икономическа ефективност, тъй като спестявате процент от определената според Закона продуктова такса. Допълнително облекчение за членовете на „Екоресор Електрик” е и освобождаването им от продуктова такса към ПУДООС.

Най-добрите практики и
техника за рециклиране

За да намалим вредното влияние и въздействие на човешката дейност върху климатичните промени се налага многократното използване и рециклиране, които спомагат за снижаване на употребата на суровини и енергия и за намаляване на количеството на отделените отпадъци. „Екоресор Електрик” е изградила мрежа от пунктове за събиране на остарели и спрени от употреба електроуреди и оборудване. Организацията също така разполага с изградени площадки за предварително третиране на събраните уреди, където те се разкомплектоват безвредно за средата и след премахването на вредните и опасни вещества се рециклират и оползотворяват наново.

 • Новини

  Новини 

  Sorry, no items found in the RSS file :-( новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: info@ecoresor-electric.bg
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктова такса
  • Екоресор Електрик поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания

  Общи условия  Договор за членство